W celu utrwalenia, poszerzenia wiadomości oraz wzbudzenia zainteresowania anatomią i fizjologią człowieka, uczniowie klasy 7a z paniami A. Staniszewską i M. Myślińską, 20 marca zwiedzali wystawę „Body Worlds” w Warszawie. Oprócz walorów naukowych płynących z wycieczki, na uwagę zasługiwał aspekt moralny taki jak szacunek do ludzkiego ciała.

   Właśnie zakończył się Ogólnopolski tydzień uważności w szkole i przedszkolu (13-17 marca 2023). Wzięli w nim udział także nasi uczniowie z klas 1-8 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

   W Tygodniu Uważności staraliśmy się zredukować pośpiech i stres szkolny, pogoń za ocenami, odpuścić rywalizację. Miał to być czas bez sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych. W zamian skupialiśmy się na emocjach, głębokim oddechu, życzliwej relacji z otoczeniem, współpracy. Kluczowym słowem stała się UWAŻNOŚĆ, czyli bycie TU i TERAZ, koncentracja na chwili obecnej i pełnym jej doświadczaniu.

   Pomysłodawcami wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 10 tysięcy dzieci w całej Polsce, są autorzy programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo” (www.uwaznoscwedukacji.pl). Koordynatorkami działań w „Jedynce” były Anna Michajłow-Arak i Agnieszka Marcula przy wsparciu Magdaleny Jędrzejczak.

   O tym, że takie inicjatywy są potrzebne, niech świadczą wybrane komentarze naszych uczniów na temat działań w minionym tygodniu:

  • „Super był ten tydzień. Szkoda, że tak krótko.”
  • „Mogłoby tak być zawsze.”
  • „Tak można chodzić do szkoły – bez sprawdzianów, pytania.”
  • „W tym tygodniu w ogóle nie było stresu.”
  • „Bardzo dobry pomysł z tym tygodniem. Chcielibyśmy częściej taki tydzień.”

   Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy włączyli się aktywnie w ćwiczenie uważności z uczniami. Dzieciom i młodzieży gratulujemy zaangażowania. Za rok musimy to powtórzyć! A tymczasem pamiętajmy o uważności każdego dnia.

   W dniu 15.03.2023 r. w PSP nr 1 w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej odbyło się spotkanie dla uczniów ósmych klas z aspirantem KPP w Szydłowcu, p. Łukaszem Sitkowskim.

   Na prelekcji poruszana była bardzo ważna tematyka, jaką jest odpowiedzialne zachowanie nieletnich w Internecie, zjawisko hejtu, jak również ponoszenie konsekwencji prawnych przez młodych ludzi. Uczniowie chętnie zadawali nurtujące ich pytania oraz wykazywali się wiedzą w zakresie cyberprzemocy.

   Po spotkaniu na pewno będą pamiętać, że w sieci nic nie ginie i nikt nie jest anonimowy.